NB! Barn kan begynne på Allidretten på høsten i det året de fyller 4 år!