BARNEGRUPPER aktiv fra høst 2018

NB! Barn kan begynne på Allidretten på høsten i det året de fyller 4 år!

BLÅ GRUPPE

BARN FØDT 2014

RØD GRUPPE

BARN FØDT 2013

GRØNN GRUPPE

SKOLEBARNA (blandet gruppe)