BARNEGRUPPER aktiv fra høst 2019

NB! Barn kan begynne på Allidretten på høsten i det året de fyller 4 år!

BLÅ GRUPPE

BARN FØDT 2015

RØD GRUPPE

BARN FØDT 2014

GRØNN GRUPPE

SKOLEBARNA (blandet gruppe)