Vi er pålagt av Vestby Kommune som en av brukerne av Vestby Arena
å gjennomføre en

BRANNGJENNOMGANG.

Følgende vil da skje på neste treningen:

– treningen begynner med kort informasjon om branngjennomgang
– begrunnelsen for gjennomføring
– gruppen holdes sammen og barna får være med aktivt i gjennomføringen
– “omvisning” i hallen, avklaring av rømningsveier
– avklaring hva vi må gjøre og hvordan
– tilbakemeldinger/spørsmål fra barna

Treningen fortsetter som vanlig etter gjennomgangen.

Branngjennomgang for RØD og GRØNN gruppene:
mandag 14.november

for ORANSJE gruppe:
mandag 21.november

Gjennomgangen vil ta noe tid fra treningstiden vi har og vi takker for forståelse fra dere.

Hilsen
Katalin