Det har vært litt forvirring ang. treningstider fordi vi har skrevet inn noe av dette her på oppslagstavla. Det er helt klart en dårlig ide å gjøre dette, for treningstidene endrer seg etter hvilken uke du er inne i. Dette skjer jo fordi vi rullerer tilbudet slik at alle får prøvet seg på forskjellige ting. Derfor, lurer du på når ditt barn skal trene,

se på siden for TRENINGSTIDER i menyen.  <– eller klikk på denne lenken, den tar deg dit 🙂

Hilsen Web. adm. Trond