08.06.2018
Velkommen til oppstart til semesteret 2018/19!
Sted: Vestby Arena
Dato: 20. August
Tid: 17:30

Oppmøte er ikke obligatorisk. Selve påmeldingen skjer via vår nettside.

Hallen/treningsrommet vårt er åpent frem til 18:30 slik at alle de som ønsker det kan leke og bli kjent.

Sportshilsen Katalin