Jeg ønsker bare å takke for hjelpen på treningene fra dere foreldrene.

Tross av antall barn i alle gruppene våre og reddselen for at det høye tallet skal ha
påvirkning på kvaliteten føler jeg at alt går sånn som det skal og barna opplever en
god og gøyal trening.

Fint med samarbeid – og best for alle de små

Katalin