Jeg velger å dele med alle at jeg må jobbe mer med planen og ber alle om forståelse for dette.

Info:

Vi skal ha planen t.o.m uke 24.

I uke 24 arrangerer vi avslutnings “fest”. Info kommer nærmere.

Svømming, ridning, innendørs trening blir aktivitetene vi har i tilbudet vårt.

Det vil være ulikheter i fht antall treninger/form for aktiviteter i tiden framover.

Det vil komme innendørs trening som blir foreldrestyrt.

På noen uker vil det være hippigere bytting mellom aktivitetene – noe som krever tett
oppfølging av alle.

Jeg legger ut planen snarest mulig.

Katalin